Όροι Χρήσης

1.    Αυτοί οι όροι χρήσης διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας στη διεύθυνση xaste-kila-trogontas.eu και όλες τις σχετιζόμενες υπηρεσίες, ιστοσελίδες, τομείς και υπο-τομείς, οι οποίοι ανήκουν και λειτουργούνται από την xaste-kila-trogontas.eu («ιδιοκτήτης»). Όποτε αυτοί οι όροι χρήσης αναφέρονται σε «χρήστη», σημαίνει «εσάς» ή «εσείς», ενώ «εμείς» ή «μας» αναφέρονται στον Ιδιοκτήτη και «Ιστοσελίδα» αναφέρεται στη διεύθυνση http://xaste-kila-trogontas.eu/ και όλες τις σχετιζόμενες υπηρεσίες, ιστοσελίδες, τομείς και υπο-τομείς. Χρησιμοποιώτας την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των όρων χρήσης. Εάν οποιαδήποτε στιγμή οι όροι χρήσης θεωρείτε ότι δεν είναι αποδεκτοί, θα πρέπει άμεσα να διακόψετε τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

2.    Έχουμε εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς και πλήρεις στη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας και όλων των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής, αλλά αποτελούν δηλώσεις προσωπικής εμπειρίας και άποψης, και δεν εγγυώμαστε ή βεβαιώνουμε σε καμία περίπτωση ότι τα περιεχόμενα είναι ακριβή, λόγω πολλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου και του γοργού ρυθμού εξέλιξης του κόσμου. Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και όλα τα προϊόντα που μεταφορτώνονται από αυτή, για νομικούς λόγους, θα πρέπει να διαβάζονται και να αντιμετωπίζονται ως αντικείμενο ενημέρωσης και μόνο, και ως προϊόν έρευνας. Οποιαδήποτε υποτιθέμενη αναφορά σε συγκεκριμένους οργανισμούς ή πρόσωπα είναι χωρίς τη θέλησή μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

3.    Αυτή η ιστοσελίδα και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτής δεν προορίζονται για χρήση ως πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας, νομικά θέματα, επιχειρηματικά θέματα, λογιστικά θέματα, οικονομικά θέματα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική συμβουλή. Σας συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες των αναλόγων επαγγελματιών στους τομείς της υγείας, επιχειρειν, λογιστικών, οικονομικών και άλλων σχετικών θεμάτων. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτής, μπορεί να υπόκεινται σε διάφορους τοπικούς Νόμους και περιορισμούς. Όλοι οι χρήστες συνιστάται να έχουν επαρκή επαγγελματική πληροφόρηση ώστε να καθορίζουν ποιοί τοπικοί Νόμοι ή περιορισμοί μπορεί να έχουν εφαρμογή στις πρακτικές τους. Η εφαρμογή όλων των εφαρμοζόμενων Νόμων και περιορισμών που αφορούν την επαγγελματική αδειοδότηση, επαγγελματικές πρακτικές, τη διαφήμιση και όλες τις άλλες πτυχές του επιχειρείν σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

4.    Αγοράζοντας άρθρα, ηλεκτρονικά βιβλία, συνδρομές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γράμματα πωλήσεων ή άλλα αντικείμενα και υπηρεσίες για δική σας χρήση ή/και μεταπώληση από την ιστοσελίδα, αποδέχεστε ότι αυτά έχουν δημιουργηθεί από ανεξάρτητους δημιουργούς και είναι δική σας και μόνο ευθύνη να ερευνήσετε τυχόν δηλώσεις και απόψεις που εμπεριέχονται σε αυτά πριν τη χρήση τους. Αποδέχεστε επίσης ότι είναι αποκλειστική σας ευθύνη η δατήρηση των παραπάνω δηλώσεων και απόψεων απέναντι στους πελάτες σας, στους υποψήφιους πελάτες σας και στους επισκέπτες σας. Αποδέχεστε ότι ο Ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας δεν έχει ελέγξει αυτές τις δηλώσεις και τις απόψεις, και κάτω από καμία περίπτωση ο Ιδιοκτήτης ή οι δημιουργοί τους δε θα απαιτηθεί να τις υποστηρίξουν.

5.    Οι πληροφοριες που περιέχονται και διατίθενται στην ιστοσελίδα δεν μπορεί να εκλαμβάνονται ως ιατρικές συμβουλές. Κανένα από το υλικό μας δεν έχει ως σκοπό να διαγνώσει, αποτρέψει, θεραπεύσει ή αντιμετωπίσει καμία ασθένεια ή κατάσταση σε ανθρώπους ή ζώα.

6.    Διαβάζοντας, μεταφορτώνοντας, χρησιμοποιώντας ή μεταπωλώντας οποιοδήποτε υλικό απο την ιστοσελίδα, είτε αυτό επιτρέπεται έιτε όχι, αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη σας για τη χρήση του υλικού. Δε θα θεωρηθούμε υπευθυνοι ή υπόλογοι για καμία ζημία ή απώλεια που προέρχεται από εσάς, είτε απευθείας, είτε εμμέσως, προερχόμενη από τη χρήση του υλικού που βρίσκεται στην ή μεταφορτώνεται απο την ιστοσελίδα. Ο Ιδιοκτήτης και οι συνεργάτες του, πράκτορες, υπάλληλοι και συνεταίροι αποποιούνται οποιαδήποτε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε άμεση είτε υποννοούμενη, σε αυτές συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, των υποννοούμενων εγγυήσεων τίτλου, εμπορικότητας, φυσικής κατάστασης ικανής για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

7.    Εάν μεταφορτώσετε οποιοδήποτε υλικό απο αυτή την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ιδιοκτησίας μας, το πραττετε με δική σας ευθύνη. Προσπαθούμε να βεβαιώνουμε ότι η ιστοσελίδα και τα προς μεταφόρτωση στοιχεία είναι ελεύθερα βλαβερών στοιχείων, αλλά καμμία ευθύνη δεν αναλαμβάνουμε και θα πρέπει να κάνετε τους δικούς σας ελέγχους.

8.    Αποδέχεστε ότι ακολουθώντας συνδέσμους σε αυτή την ιστοσελίδα υπάρχει η πιθανότητα να μεταφερθείτε σε άλλες ιστοσελίδες, επί των οποίων δεν ασκούμε κανενα έλεγχο και δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι, και των οποίων το περιεχόμενο μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση

9.    Αποποίηση: Ο Ιδιοκτήτης και/ή τρίτα μέρη, μπορεί να λαμβάνουν προμήθειες από τις πωλήσεις προϊόντων που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την ιστοσελίδα. Δεν αποδεχόμαστε καμμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την αποδοτικότητα ή τη νομιμότητα κανενός δημοσιευθέντος άρθρου ή διαφήμισης που περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η δημοσίευση τέτοιων άρθρων ή διαφημίσεων στην ιστοσελίδα ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ σύσταση των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αναφέρονται ή διαφημίζονται. Δεν αντιπροσωπεύουμε ούτε προσυπογράφουμε την εγκυρότητα ή την ακρίβεια καμμίας εκ των διαφημίσεων στις λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, ή την ποιότητα των προϊόντων, υλικού ή πληροφοριών που παρουσιάζονται, αγοράζονται ή αποκτώνται από εσάς ως αποτέλεσμα προσφορών σε σχέση με καμμία διαφήμιση. Αποδέχεστε ότι δεν είναι εφικτό να παρουσιάσουμε τον απαιτούμενο ζήλο που χρειάζεται για να διασφαλίσουμε ότι μόνο αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες διαφημίζονται μέσω ημών, και θα δείξετε τον απαιτούμενο ζήλο εσείς πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αγορά ή αποδεχτείτε οποιαδήποτε προσφορά.

10.    Περιορισμός ευθυνών: Αποδέχεστε ρητά και συμφωνείτε ότι ο Ιδιοκτήτης και οι συνεργάτες, πράκτορες, υπάλληλοι και συνεταίροι του, δεν θα θεωρηθούν υπόλογοι προς εσάς για οποιαδήποτε ποινική, έμμεση, τυχαία, ειδική, συμπτωματική ή υποδειγματική ζημιά, περιλαμβανομένων μη περιοριστικά των ζημιών απώλειας κέρδους, καλής θέλησης, χρήσης, δεδομένων ή άλλων ακαθόριστων ζημιών που προκύπτουν (α) απο τη χρήση ή (β) απο την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας ή του υλικού της.

11.    Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ορισμένων εγγυήσεων ή την περιορισμό ευθυνών για τυχαίες ή συμπτωματικές ζημιές. Αναλόγως, μερικοί από τους παραπάνω όρους μπορεί να μην έχουν εφαρμογή.

12.    Αυτή η ιστοσελίδα και τα προϊόντα της, υπάγονται στο Ελληνικό Δίκαιο.


 

 

 

 

ΑρχικήΠνευματικά Δικαιώματα - Όροι Χρήσης

Copyright © 2013